XpDetail_topbanner

   

Ofte stillede spørgsmål - - FAQ

Home
Lidt om os
Produkter
Priser
FAQ
Skærm billeder
Foto gallery
Online Help
Spørgeskema
Kursus kalender
Kontakt os
Customer Support
Søg Reference  Restaurant Helsingør

based on

 

 

Se en systembeskrivelse her

For mere information eller hjælp  - Se Online help eller Online Support

Ønsker du et spørgsmål uddybet så mailto:heaven2000@get2net.dk?subject=Uddyb

based on

Pos – Point systemer

Traditionelle ’Pos – Point systemer’ bygger på  csv, filer der fungerer som en slags database. Afhængig af systemets kapacitet, får brugeren ofte tildelt et forud defineret antal PLU numre ( op til 999) og et antal varegrupper (Op til 40). Disse systemer er rimelig hurtige idet den grafiske brugerflade er begrænset og systemet er ofte programmeret i det gamle Dos system. De fleste Pos – Point systemer der i dag findes på markedet er udvidelser / overbygninger af de første elektroniske kasseapparater. og kan kun udskrive tre rapport typer - - dag, måned og totalrapport, - - og kun til en bonprinter.

Kasseterminaler

Traditionelle kasseterminal systemer er de systemer du ser i supermarkeder. Systemerne er ofte begrænset til at betjene kasserne med tilhørende priskoder og stregkoder. Når brugeren skal bearbejde og bruge salgsdata fra systemet, skal det ofte først ’Eksporteres’ til et andet program som er bedre til at analysere og bearbejde data. De eksisterende systemer er ofte en miks af gamle 4 - 8 bit  systemer. De fleste Pos-systemer benytter stadig Dos (8 bit)  som styresystem men er i enkelte tilfælde tilpasset så de kan fungere i Windows. Rene Windows baserede systemer med grafisk brugerflade har vores konkurrenter stadig ikke. De mest avancerede systemer der er på markedet er bygget op og programmeret direkte i  Microsoft Access databasen og er således 100% afhængig af dennes formåen og begrænsninger.  

Læs mere om en super avanceret 64 bit  kasseterminal der kan vokse med opgaven og kan benytte valgfri database.

Back to Top

Systemkrav

kræver minimum  Windows 2000  - Nt – Xp eller nyere version     2 x 512 cashe ram    3000 processor   160 GB harddisk. Systemet er grafisk designet, særdeles Powerfull (64 bit) og distancerer alle eksisterende systemer, det er derfor vigtigt at ovenstående betragtes som et minimumskrav. På grund af de mange muligheder du har for at Soome fotos, tabeller og grafisk fremstillede data til visning og redigering i "full screen", anbefaler vi et godt grafikkort og en hurtig 17" fladskærm.   Heaven2010 er programmeret i og til 64 bit og Windows versioner under Windows2000  NT profesionel, kan kun håndtere 32 bit og derunder.  Ikke alle fladskærme er lige hurtige og for at få fuld udbytte af de nye 64 bit prosessorer, skal du vælge et fladskærm med kort responstid. På samme måde er det ikke alle harddiske der er optimeret til en hurtigt 64 bit prosessor. Køber du et færdigt system hos os, vil vi naturligvis være intereseret i at du får det hardware og styresystem som er optimalt til afvikling af Heaven2010

Back to Top

Program sprog

        Er et integreret system med alt hvad en moderne virksomhed har brug for. Systemet er programmeret i en blanding af ’Visual Basic’ – ’Visual Net’ og ’Java Script’.  Der er integreret HTML og Xml  til frembringelse af e-Faktura og e-Data.  Systemet er opbygget af to separate enheder, et selvstændigt   program hvor alle database call er skrevet i SQL (Standard Query Language) som kan læses af såvel Access, Jet,  som ODCB databaser.  En royalty free run time version af  Access databasen leveres selvstændigt og indeholder alle nødvendige tabeller. Valg af database er uafhængig af det primære system idet der ikke er program afhængige objekter i databasen. De fleste tabeller kan eksporteres til Exel, et andet regneark eller til en anden database. Systemet indeholder bl.a.

Finans system  Debitor bogholderi, Kreditor bogholderi,   Time stamp, (personale timekontrol) Aftale kalender,  Lønregnskab,   Egenkontrolprogram  Kasseterminal system med Exchange (byttepenge vises i 3 valgfrie valutaer. Kasseterminalen modtager alle valutaer med visning af byttepenge i Dkr.  Terminalen beregner såvel kommende gebyrer på dankort som gebyrer og provision på eksisterende og kommende kreditkort) Label design,  Barcode design, Strimmelregner, Lagerstyring  Photo gallery (virksomhedens salgsvare kan reklame trailes på en monitor i prioritetsorden) Alle data kan eksporteres til  og fra din revisor eller til virksomhedens sælgere og repræsentanter over hele verden via Internettet.  Systemet kan benyttes offline som stand alone terminal, eller kobles online  World wide via Internet eller intranet. I de fleste skærmbilleder er der vist tabeller og/eller fotos, som du kan soome til visning og redigering i "full screen", derfor anbefaler vi også en 17" rimelig hurtig fladskærm.

Back to Top

Databasen

er programmeret til 64 bit  Windows -  Nt – Xp platformen og bygger på stærke SQL  call til en rigtig database.

Den medfølgende database er en Microsoft  Access database, som er særdeles kraftfuld og er rigelig dækkende for selv mellemstore virksomheder, men bliver virksomhedens behov større (mere end 5.000.000 rekords pr. tabel over 5 år) eller samtidige brugere overstiger 15 vil vi dog anbefale at databasen udskiftes til SQL Server, FoxPro eller Oracle.  ( Når vi definerer brugerantallet for Microsoft Acces databasen til max 15,  skal man forestille sig at denne database ikke er en server database og har derfor  svært ved at håndtere 15 brugere der på nøjagtig det samme splitsecund kalder nøjagtigt den samme tabel, hvilket er næsten lige så teoretisk som at vinde i lotto to lørdage i træk. Imidlertid må vi se i øjnene at sandsynligheden bliver større med brugerantallet, og en database konflikt kan få fatale konsekvenser.   Når vi har sat grænsen til 5.000.000 rekords pr. tabel over 5 år, er det fordi vi har erfaring med at en datamængde under dette niveau ikke giver problemer, men ved større datamængder skal man forvente at sørgetiden for en Microsoft Acces database gradvist bliver forøget med datamængden og en ’Time Out’ fra databasen  kan få fatale konsekvenser.

XpDetail Systems Kassesystemet med ACCESS databasen har gennem 6 år, været testet i en virksomhed med 36.000.000,00 i omsætning , 28 medarbejdere, 2 salgsterminaler,  gennemsnitsekspediteonen kr. 117,00 = 307.692 salgsbonner pr. år. - gennemsnitspris pr. produkt kr. 38,00 = 947.368 records i salgsdatabasetabellen pr. år. Denne ACCESS database indeholder nu ca. 5.700.000 records i salgsdatatabellen og det ser ud til at ACCESS databasen kan klare endnu langt større opgaver uden problemer.  Denne enorme ydelsesevne skyldes at vi har taget forskud på  64 bit generationen og at alle databasens recourser alene udnyttes fuldtud til data communikation og alle mellemregninger foretages alene af de fysiske salgsterminaler af 64 bit prossessorer. Læs også om frigørelse af recourcer til netværket

 Med tiden er processorer og RAM hukommelsen i nye computere blevet meget kraftigere og væsentligt hurtigere  for at tilgodese den nyeste multimedie udvikling.  Heaven2010 emulerer 64 bit og er klar til  Windows 64 bit og udnytter disse fremskridt maximalt til matematisk tunge og krævende beregninger samt grafisk fremvisning af data, som ikke tidligere har været mulige (eller tidligere, under 32 bit,  har været for recurcekrævende og langsommelige i forhold til 32 bit processorenes ydeevne). Modsat de største og mest kendte systemer på markedet, som alle (hvis det overhovedet er database aplikationer), er programeret i under 32 bit (oftest kun 8 - 16 bit),  benytter Heaven2010  64 bit teknologien UDEN mellemregninger i SQL - call.  Dette frigør database recurcer til hurtigere 64 bit up og download samt ubelastedede  64 bit  søgninger i databasen via en ny  64 bit Access controler. Derfor er Heaven2010 kassesystemer med ACCESS databasen, langt mere "Power full" end hidtil kendte større kassesystemer, og det eneste der sætter grænser for manipulation og fremvisning af virksomhedens data (såvel grafisk som i tabelform, lister  og spreadskeets), er brugerens fantasi.

Ved anskaffelse af XpDetail Systems  med Access  databasen, trækker du din virksomhed ud i overhalingsbanen med "full power", når datamængden bliver for stor, skifter du til "Over drive" ved at udskifte databasen og fortsætter bare derudaf.

For supermarkeder med returpant-system og et stort antal varenumre som jævnligt betjener mere end 4 kasseterminaler samtidigt, og en omsætning over 40.000.000,00 vil vi dog anbefale at man alene benytter en server database.(SQL Server eller Oracle ODBC) idet samtlige terminaler primært og samtidigt søger i den samme tabel, hvor søgetiden ofte er resourcekrævende på grund af en stor mængde varenumre og returpant systemet fordobler søgetiden på produkter med returpant.

Fordelen ved Access Databasen er dog at den ikke er så resource krævende og skal ikke nødvendigvis ligge på en server, men du kan udpege en af dine eksisterende terminaler som også kan fungere som server.  Alt i alt vil du kunne anskaffe dig et særdeles "powerfull" system til meget få midler med en "runn time version" af Access databasen. End videre har du med Access databasen mulighed for at lukke dit system helt ned ved arbejdstids ophør, og åbne hurtigt igen ved arbejdstids begyndelse.  En server tager længere tid at opstarte og er mere følsom og  besværlig at lukke ned.

Back to Top

 Kopiering - Indlæsning af data fra tidligere system

Som vi har nævnt indledningsvis, er de fleste terminalsystemer sammensat af noget miks max der ikke er hoved eller hale i, det er dog i de fleste tilfælde muligt at finde en struktur der kan overføres til produktdatabasen, men ingen eksisterende systemer rummer de muligheder du finder i XpDetail Systems.  De fleste  større egentlige Finans systemer benytter databaser eller CSV filer i ordnede forhold.

At overføre data fra et eksisterende og implementere et ny system er et kæmpe arbejde og en af de hyppigst forekomne undskyldninger for ikke at tage springet og skifte til et tidssvarende system.

For at erobre markedet er det indlysende at vi også må anerkende dette problem. Vi har derfor udviklet små Exe filer der i de fleste tilfælde kan hente data fra det tidligere system og overføre disse direkte til  XpDetail Systems

Desværre er der ingen af de eksisterende systemer der er homogene og ingen har de muligheder og den kapasitet som XpDetail Systems

 De fleste virksomheder  benytter i dag flere individuelle programmer til at behandle virksomhedens data. I Heaven2010 skal alle virksomhedens data kun indtastes én gang og kun ligge ét sted.   Det er derfor i de fleste tilfælde nødvendigt at overføre og sortere data fra flere tidligere systemer.  XpDetail Systems har identificeret datastrukturen og  automatiseret data overførslen fs.a. de mest benyttede systemer på markedet. Benytter du et annerkendt system som vi endnu ikke kender datastrukturen på, hører vi gerne fra dig.

Vores erfaring er dog at mange virksomheder trækker med en forældet (hvis overhovedet nogen) datastruktur og uagtet det kræver store resourcer, vil det kunne betale sig at gennemgå alle virksomhedens data og en gang for alle, få styr på datastrukturen. Du vil blive overrasket over de mange muligheder du har for at se, anelysere og bearbejde virksomhedens data på helt nye måder, ligesom du vil opleve et utal af muligheder for at fremvise dine data grafisk.  Selv større og annerkendte systemer, trækker stadig med en forældet datastruktur fra dengang man kun havde 8 bit til rådighed og hvor det tog et helt døgn at udføre de samme matematiske beregninger som XpDetail Systems  med 64 bit prosessor i dag kun er et splitsecond om at udføre.

 I hjælpeprogrammer er der en uddybende forklaring på hvordan en database skal opbygges og hvorfor det er så vigtigt at datastrukturen er optimal.   

XpDetail Systems tager i hvert enkelt tilfælde stilling til om det er muligt eller en god ide at automatisere dataoverførsel fra dine gamle programmer.

Back to Top

Gammelt Hardware

Principielt kan det gamle hardware eller dele heraf benyttes. Vores påstand er dog at det ikke er her du skal spare penge. Der findes ingen systemer på markedet med den samme grafiske formåen og samme Power  som Heaven2010, så i de fleste tilfælde er dit gamle hardvare langt fra i stand til at levere den ydelse dit kraftfulde nye Heaven2010 64 bit  system fordrer, og du skal under alle omstændigheder have en 64 bit prosessor på dit gamle hardware.

Du kan Købe Hardware hos os

Du kan købe alt dit nye hardware og tilbehør hertil gennem os, Hardware er ikke vores hovedforretning men der vil ofte være penge at spare hvis vi leverer hardwaren idet der kan spares en del på konfigureringen af de enkelte arbejdspladser/kasseterminaler, men vi udfærdiger også gerne en anbefaling således du selv kan anskaffe dig det nødvendige. Vi yder ikke selv support på Hardware men henviser til vores samarbejdende leverandører på området.

Andet Software

Du kan have andre og individuelle programmer liggende på samtlige arbejdspladser/ kasseterminaler, det er dog vigtigt at du har rigeligt med Ram og fri diskplads til de ofte voldsomme beregninger du vil afkræve af  XpDetail Systems

Færdigt system

I samarbejde med dig og vores tekniske afdeling kan vi levere et færdigt system efter tilbud. Vi har også en Begynderpakke som du senere kan udvide med flere brugere og terminaler.

Back to Top

Data sikkerhed

Du kan i setuppen selv bestemme sikkerheds niveau. er opbygget på en måde så du kan bestemme om der skal benyttes ’LogIn’ kode for at åbne programmet. Dernæst kan du bestemme om brugeren skal afgive CPR. Nummer og password eller kun CPR. Nummer. Når brugeren bevæger sig rundt i systemet, kan du yderligere begrænse den individuelle brugers adgang til det specifikke område du ønsker den enkelte bruger skal have adgang til.  Hvis en bruger tre gange har forsøgt uretmæssigt at åbne adgang til vitale dele af systemet, bliver der oprettet en log file (sladre fil) og Alle brugerens adgangskoder bliver slettet. Kun systemadministrator eller en der har fået tildelt en VIP kode kan igen give den uheldige medarbejder nye adgangskoder(VIP er højeste adgangsniveau efter systemadministrator). Laveste bruger niveau  er sat til indtastning af egne mødetider og betjening af kasseterminal. (Der er jo ikke nogen grund til at kassedamen skal have adgang til andet). På alle niveau afkræver Systemet ofte medarbejderens CPR. Nr.  Kritiske handlinger bliver på denne måde arkiveret i en log file således kreative medarbejdere kan følges og afsløres. Hvis en medarbejder forlader virksomheden, slettes alle adgangskoder og medarbejderen har ikke længere adgang til systemet. Alle virksomhedens data placeres i en folder med sub foldere. Vi anbefaler der jævnligt tages sikkerheds backup af hele folderen. Virksomhedens vitale data ligger i databasen, i samme folder. Vi anbefaler der dagligt tages sikkerheds backup af databasen til en extern lagringsenhed. Det er kun system administrator(den person der har installeret programmet) der har adgang til vitale data i setuppen. Har vi leveret et færdigt system til virksomheden, står vi som system administrator, men systemadministrators adgangskode kan efter aftale udleveres til en meget betroet medarbejder i virksomheden. Skulle der alligevel opstå misbrug, uenighed eller en betroet medarbejder forlader virksomheden, kan alle systemkoder slettes og omlægges ved henvendelse til os fra virksomhedens indehaver/bestyrelse.

 Af sikkerhedsmæssige grunde har vi valgt at stå som administrator af tredje parts adgang til dit system. DVS. den der ønsker adgang til dit lokale netværk skal registreres som bruger hos os. Vi har valgt denne strategi for at afværge uløselige konflikter mellem dig og tredjeparts brugere, f.eks. kan en konflikt/uenighed mellem en virksomhed og dennes revisor få fatale konsekvenser for virksomheden. På opfordring af den retmæssige ejer af systemet vil vi i disse tilfælde omgående lukke for tredjeparts adgang til virksomhedens lokale netværk, og på opfordring åbne adgang for en anden revisor. Dette medfører ikke at kommunikation mellem dig og tredjeparts bruger skal gå gennem os, men vi kan i disse tilfælde, på virksomhedens opfordring, levere nye adgangskoder der afskærer uønsket adgang til lokal netværket.

Back to Top

Support sikkerhed

XpDetail Systems har været under udvikling siden 1996 og står i dag stærkt på markedet. Der er allerede nu unge dynamiske kræfter i udviklingsafdelingen ligesom vi påtager vores ansvar for at der altid vil være yngre ansvarsfulde og dynamiske ledere klar til at føre virksomheden ind i næste generation.  

XpDetail Systems har til huse i Hørsholm hvor der afholdes kurser og undervisning i brugen af systemet.

XpDetail Systems yder support til opsætning og installering af systemet efter nærmere aftale.

XpDetail Systems opdaterer jævnligt systemet efter behov og mindst en gang årligt fremsendes opgradering med såvel de ændringer og fornyelser der er sket i systemet, som de lov og samfundsændringer mv. Der uomtvisteligt  er sket siden sidste opdatering.

XpDetail Systems konfigurerer sig selv, afhængig af hvilken branchekode der vælges og overenskomst mæssige løn og arbejdsbetingelser vælges ud fra branchekoden.

Har du spørgsmål, ønsker, eller forslag til ændringer i programmet, eller er din branchekode ikke repræsenteret i programmet,  vil det hjælpe såvel dig som andre brugere og os hvis du vil ulejlige dig med at sende os en e-mail og forklare problemet.   Er du registreret bruger og har dit forslag almen interesse for alle brugere, vil vi som tak fremsende eller fysisk hos dig installere en opgradering ved første givne lejlighed.

Back to Top

Stand – Alone’ eller ’Server’

er programmeret til Windows Nt – Xp platformen og bygger på stærke SQL  call til en rigtig profesionel database .Den medfølgende database er en Microsoft  Acces database, som er særdeles kraftfuld og er rigelig dækkende for selv mellemstore virksomheder. Programmet kan benyttes ’Stand alone’ ( f.eks. som enkeltstående kasse apparat  eller som enkeltbruger version), men kan også kobles i netværk med et ubegrænset antal brugere (Terminaler).  Vi vil dog anbefale at databasen udskiftes til SQLServer eller Oracle hvis det samtidige antal brugere overstiger 15.

Netværk

Databasen placeres på den lokale server, som er hjertet i netværket. Idet programmeringen er uafhængig af diverse drivere, og andre fremmede produktenheder, kan dette installeres på en hvilken som helst PC, et hvilken som helst sted i verden.  Din salgs chauffør/medarbejder kan et hvilken som helst sted i verden, aflevere varer og samtidig skrive en faktura, sende den som e-mail eller som e-faktura til modtageren, eller omgående skrive den ud på papir og aflevere den manuelt. på samme måde kan dine salgsmedarbejdere altid følge med i lager situationen

XpDetail Systems kan give direkte acces fra din revisor eller en ekstern bogholder, ligesom direkte acces til support fra XpDetail Systems kan gives, men det er suverænt dig/systemejeren, der råder over databasen og bestemmer hvem der skal have acces og hvornår denne igen skal lukkes.

Det er i dag blevet mere udbredt at små virksomheder lader sig friste af opkobling til et finanssystem på nettet mod en fast månedlig ydelse, det er fristende fordi opstarts omkostninger er rimelige og programmet fungere med det samme. Ulemperne er imidlertid først og fremmest at det ikke er din egen database og ejeren kan når som helst sætte priserne op eller helt lukke for adgangen, du er også på herrens mark hvis der er 'Down tid' eller kabelbrud på det eksterne netværk, ligesom du er afskåret for tilrettelser og branche relaterede speciel design.

Back to Top

Begynderpakke / Stand alone terminal.

Den eneste forskel der er på en "Stand alone" terminal / kasseterminal, er at databasen er placeret på den fysiske terminal og at du kan benytte terminalen helt alene som et ganske almindeligt enkeltstående kasseapparat eller disk top arbejdsplads. du kan senere flytte databasen over på en anden terminal eller en server, efter behov, og så har du et terminal netværk.

Begynder pakken adskiller sig ved at den første terminal nødvendigvis også indeholder en "Ruun Time" version af databasen med de grundlæggende data, og at denne danner grundlag for systemets konfigurering. Uanset hvor mange terminaler du har eller senere vil få, refererer alle terminalerne til den samme database, som i øvrigt kan være fysisk placeret hvor som helst.

Back to Top

For mere information eller hjælp  - Se Online help eller Online Support

Ønsker du et spørgsmål uddybet så mailto:heaven2000@get2net.dk?subject=Uddyb

 

 

Home Lidt om os Produkter Priser FAQ Skærm billeder Foto gallery Online Help Spørgeskema Kursus kalender Kontakt os Customer Support Søg

XpDetail Systems based on

XpDetail Systems Detailsystemer og kasseapparater - 7th. Heaven Detailsystemer - XPdetail  kasseapparater
 Questions or problems regarding this web site should be directed to heaven2000@get2net.dk.
Copyright © 2005
 7th. Heaven data. All rights reserved.

This site was last updated 04/06/09